Stichting park de Bleijke heeft van hoveniersbedrijf De Heesterhof een bosmaaier gekregen. Daarnaast heeft de Stichting door donaties van Knipscheer Holding, Jan de Winkel, Annelies Wolsink tuincoach en een eigen bijdrage een tweede bosmaaier kunnen aanschaffen. Door een Rijkssubsidie kunnen de vrijwilligers bovendien gratis  een cursus bosmaaien volgen in 2016 , zodat we in het nieuwe jaar uitstekend zijn uitgerust om de ruigere delen van het park op een goede manier te onderhouden. De Stichting is iedereen die heeft bijgedragen aan de apparatuur en de cursus zeer erkentelijk!