Op 30 mei hebben zes van onze vrijwilligers de cursus bosmaaien gevolgd in Park de Bleijke. De cursus werd gegeven door IPC Groene Ruimte en begon met het theoriegedeelte. Vervolgens werd het praktijkdeel in de middag gevolgd. Daarbij is niet alleen aandacht geschonken aan veiligheid en techniek, maar ook aan natuurwetgeving en biodiversiteit. Het was een leuke, leerzame en aangename dag en iedereen is gecertificeerd! Wij zijn IPC Groene Ruimte zeer erkentelijk voor hun professionele wijze van scholing. En uiteraard zijn we zelf ook erg blij dat iedereen is geslaagd zodat Park de Bleijke in de toekomst met een mooie groep vrijwilligers goed onderhouden kan worden. Van harte proficiat Boris, Ferdi, Gerard, Han, Martijn en Martin.