Het was een prachtige dag, woensdag 16 augustus jl. In Park de Bleijke werden om 10.00 uur alle aangemelde kinderen ontvangen door een groep enthousiaste vrijwilligers. Na een korte uitleg kon het programma van start gaan en koos elk kind voor een activiteit waar hij/zij aan deel wilde nemen. Er kon gekozen worden uit koekjes bakken boven de buitenkeuken, mozaïeken, waterdiertjes zoeken of een vlot bouwen. Er waren in totaal 36 kinderen die enthousiast van start gingen bij de diverse onderdelen. Het Stichtingbestuur werd bijgestaan door een groep middelbare scholieren, jeugd die het park een warm hart toedragen en de oma van twee van de kinderen.
Het park bruiste van de energie! Overal gebeurde wel iets, kon iets geleerd worden, lekker gesmikkeld of gewoon heerlijk gespeeld.
’s Middags werd gezamenlijk het gebouwde vlot te water gelaten en kon er gevaren worden door de kinderen. Tevens was er een zintuigenprikkelende speurtocht georganiseerd door Anne-Marie Seubring van Creahuus Seubring. Groepjes kinderen gingen op zoek door het park om allerlei dingen te ruiken, proeven en voelen.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en hopen volgend jaar wederom een Kindervakantiedag te kunnen organiseren!
Het vlot ligt nog in het park zodat hier nog heerlijk mee gevaren kan worden de komende weken. Op Burendag, zaterdag 23 september a.s., gaan wij hem ombouwen tot een trekpontje zodat nog meer mensen een tochtje kunnen maken. U bent van harte welkom om ons te komen helpen die dag met het trekpontje of een van de andere onderhoudswerkzaamheden. Graag tot dan!