Vanmorgen kregen de groepen 6 en 4 van basisschool de Leer natuureducatie in het park. In groepjes gingen de kinderen waterdiertjes en bodemdiertjes vangen en bekijken en plantensoorten zoeken. Ze vonden van alles! Wantsen, stekelbaarsjes, haften, schorpioenvliegen, honingbijen, pissebedden, mieren, akkerhommels, en soldaatjes. En ze kwamen de mooiste planten tegen: smeerwortel, klaprozen, kleefkruid, madeliefjes, hondsdraf en nog veel meer! En niet onbelangrijk: ze hadden veel plezier in een heerlijk meizonnetje.